Fågelskyddsområde 1/2 - 15/8

Fågelskyddsområde. Tillträdesförbud 1 februari -15 augusti.

Välkommen att njuta av fågellivet på håll! Flera öar i Svenska Högarna är fågelskyddsområden för att skydda fåglar som sillgrissla, tobisgrissla, tordmule, ejder och svärta under den känsliga häckningsperioden. Under den tidsperiod som anges är det förbjudet att beträda, färdas eller uppehålla sig i respektive fågelskyddsområde. Håll minst 100 meters avstånd. Var försiktig också när du besöker andra öar då känslig fågelhäckning förekommer runtom i hela skärgården.

Att göra:
  • Naturvärde
Faciliteter:
  • Skyddsområde