Fågeltorn, Fysingen

Den spångade leden tar dig fram genom vassen ut till fågeltornet. Från tornets två våningar har du god chans att skåda ett flertal olika fågelarter. I området häckar nämligen cirka 100 olika arter. Under tornet finns även ett rastbord att slå dig ner vid.

Fakta

För att skydda Fysingens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att gräva, borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
  2. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller avsiktligt döda vilda djur)
  3. medföra hund som ej är kopplad
  4. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
  5. parkera annat än på anvisade platser
  6. beträda eller befara fågelskyddsområdet under tiden 1/4 - 15/7.
Att göra:
  • Fågelskådning
Tillgänglighet:
  • Barnvagnstillgängligt
  • Rullstolsvänligt

Testad med rullstol

Testad av Anders Andrae - 27 maj 2017

Det går att ta sig ut till fågeltornet både från Ström café och från Åsholmen, tack vare den breda fina spången som leder genom vassen. Det går inte att mötas, två rullstolar, men det finns mötesfickor efter spången där man kan mötas. Det går inte att ta sig upp i själva fågeltornet men rastplatsen under fågeltornet är tillgänglig.