Place main birds@2x Fågeltorn

Sandemar är rikt på fåglar under alla årstider. Från fågeltornet nere på strandängen har du bra utsikt över sjön och möjlighet att studera fågellivet. En del av reservatet är fågelskyddsområde med tillträdesförbud mellan 1 april och 31 augusti. Se informationstavla vid parkeringen.

Att göra:
  • Place main birds@2x Fågelskådning