Forn- och naturstig Täby prästgård

Från entré vid Täby kyrkby. Vandra genom nu- och dåtid på forn- och naturstigen som är cirka 3 km. Utmed stigen finns skyltar som berättar om sevärda fornminnen och natur. Lär dig om blommor i området. Ett mäktigt bronsåldersröse och äldre gravplatser finns efter halva sträckan.

Att göra:
  • Vandring
Längd: 3.3 km