Fysingeleden

Det går enkelt att ta sig runt i området. Upptäck området i din egen takt och njut av utsikten över sjön och strandängarna. Leden följer i stort sett plana grusvägar och genom vassområdet i söder en bred spång. I denna del är leden tillgänglighetsanpassad, se "Fysingen - tillgänglighetsanpassad led".

Att göra:
  • Vandring
Tillgänglighet:
  • Rullstolsvänligt
Längd: 8.3 km