Fysingen

Fysingen är en av länets bästa fågelsjöar. Här finns fågeltorn och nästan 100 häckande fågelarter. Du tar dig lätt fram längs breda spänger och kan se skedand, skäggdopping, kärrhök och rosenfink. Längs Fysingens västra sida löper Stockholmsåsen, som bildades av sand och grus som bildades då inlandsisen smälte bort från området för cirka 11 000 år sedan.

AKTUELLT: P-plats vid Ströms gård är avstängd. Besökare hänvisas till P-platsen vid Åholmen. Där finns även det utedass som tidigare stod vid Ströms gård.

Fakta

För att skydda Fysingens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att gräva, borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
  2. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller avsiktligt döda vilda djur)
  3. medföra hund som ej är kopplad
  4. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
  5. parkera annat än på anvisade platser
  6. beträda eller befara fågelskyddsområdet under tiden 1/4 - 15/7.
Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Rullstolsvänligt
Parkering:

AKTUELLT: P-plats vid Ströms gård är avstängd. Besökare hänvisas till P-platsen vid Åholmen. Där finns även det utedass som tidigare stod vid Ströms gård.

Hitta hit:

Med kollektivtrafik: Buss till hållplats Rosersbergs villastad. Därifrån är det drygt 1 kilometers promenad till reservatet vid Ströms gård och sedan ytterligare cirka 500 meter till fågeltornet. Alternativt pendeltåg till Rosersberg, sedan 2 km promenad till reservatet.

Till reservatets norra delar och Nordians hög ta buss från Upplands Väsby eller Märsta till hållplats Åshusby gård.

Aktuella buss- och pendeltågslinjer med tidtabeller hittar du hos SL: sl.se

Med bil: Från E4, avfart mot Märsta, sedan söderut mot Rosersberg. Därefter mot Åshusby (avtagsväg mot Skånela).