Grundsjömossarna

Omgiven av gungflyn ligger den lilla Grundsjön i mitten av en stor myr där tranan häckar. I skogen kring sjön finns gott om gamla, ofta döda, omkullfallna träd som lockar till sig spännande skalbaggar, svampar och hackspettar. Här finns också mycket ugglor och skogshöns som tjäder och orre. Spänger och lättgångna stigar leder runt sjön och ut över de blöta områdena där man kan hitta hjortron och tranbär. Från ett torn i södra delen har man fin utsikt över Grundsjön.

Att göra:
  • Naturreservat