Hammarberget

Välkommen till Hammarbergets naturreservat! Det här är ett kuperat område med vacker och omväxlande natur. Här finns mycket vilt.

På Hammarängen som sträcker sig mot norr och väster kan du ströva bland blommor och kor. En väg går genom naturreservatet ner mot vattnet. Här kan du låta blicken sträcka ut över Kalvfjärden i norr. I sydväst ligger Brakmarsviken.

I blandskogen runt berget finns mycket ek och hassel. I reservatets norra delar tätnar skogen med alltmer asp och björk. Just söder om reservatet, nedanför branten mot Stormyra, tar åkermarker vid.

Några stensättningar och rösen i reservatets östra del är förmodligen från järnåldern.

Vandringsleden Kustleden går förbi naturreservatet, som också ligger i direkt anslutning till Tyresta naturreservat.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Med bil: Naturreservatet Hammarberget angörs lättast från norr. Kör söderut från Tyresö slott, hela vägen ner till Mörkdalens p-plats. Från parkeringen leder en cirka 900 meter lång promenadvänlig grusväg till reservatet.

(Att komma söderifrån är svårare. Vägbommar finns både vid Vissvassvägen och Åva gård.)