Häverö prästäng

I Häverö prästäng vid Roslagskusten finns vackra ängsmarker med fin flora. Tidigt på våren blommar blåsippor och vitsippor mellan träden. Lite senare blommar orkidén Adam och Eva och många andra ängsväxter. Under vår och försommar hörs en intensiv fågelsång. För att bevara den rika floran sköts området med slåtter. Häverö prästäng är en av få större ängsmarker som fortfarande sköts på detta sätt. Lättgångna stigar tar dig ned mot havet. Flera rastplatser finns utmed stigarna.

Under sommaren betar kor i Häverö prästäng. Som besökare är du förstås välkommen att röra dig i området ändå, men var försiktig runt djuren, stör dem inte. Gå inte nära ko med kalv. Håll alltid hunden kopplad.

Tillgänlighet: Häverö prästäng är inte tillgänglighetsanpassat idag. Det kan ändå vara möjligt för de flesta att besöka delar av reservatet:

Det finns ingen särskild handikapparkering, men parkeringen är slät och ligger mitt i reservatet, så avståndet är mycket kort till ängsmarken som är reservatets ”kärna”. Ängsmarkerna är relativt plana och fria från hinder (se bilder). Observera dock att vildsvin ibland kan böka upp ytorna, så att de fläckvis blir knöliga.

Stigarna som går i betesmarkerna är inte tillgänglighetsanpassade. Marken är kuperad och i vissa fall kan man behöva gå runt eller över nedfallna träd.

Tillgänglighetsanpassad toalett saknas.

Fakta

För att skydda Häverö prästängs naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. elda, borra, mejsla, måla eller eljest skada berghällar och block
 2. gräva upp växter eller skada levande eller döda träd eller buskar
 3. medvetet störa djurlivet
 4. medföra hund, katt eller annat husdjur som inte är kopplat
 5. tälta på ängsmark
 6. tälta eller förankra båt för längre tid än 2 dygn i följd på samma plats
 7. göra upp öppen eld
 8. rida
 9. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och stigar
 10. parkera motorfordon annat än på anvisad parkeringsplats.
Att göra:
 • Naturreservat
Hitta hit:

Kollektivtrafik: Häverö Prästäng ligger långt från allmänna kommunikationer. Närmaste busshållplats finns i Herräng, cirka 5 km från reservatet. Se aktuell information om kollektivtrafik på: sl.se.

Med bil: Åk mot Hallstavik och därefter mot Herräng, vid infarten till Herräng tar du av mot Mörtö. Efter cirka 600 meter svänger du vänster och följer sedan skyltning till Prästängen.

Vill dit
 • 20200913102718 4 5qrv91.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20201001144107 4 3i7leb.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200710233208 img 20190429 235808.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200503005754 4 1ypbdhn.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200526214132 4 c5fiwv.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200502090830 4 ogp3rp.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20190616010243 4 1r58l8o.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20190521215704 4 1rfukj.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20201029151844 myphoto.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20161004152032 p6150030.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Var där
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20180923101341 4 7ziq7d.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200710233208 img 20190429 235808.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200509154120 4 uir43h.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200504102727 lena eldgarnso2020.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20141009212742 2 zy40gk.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Kommentera
 • 20180413151654 4 10reipz.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3

  Tommy

  jättefint vår och försommar, går även att bada.

  mer än 3 år