Höjdskillnader är inte tillgängliga för den här leden.

Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet

Area main nature reserve@2x Kappsta

Den 18 december 1995 fattade länsstyrelsen i Stockholms län beslutet att inrätta naturvårdsområdet, numera naturreservatet, Kappsta i Lidingö kommun.

Grunden för beslutet var områdets skyddsvärda växt- och djurliv. Kappsta har vetenskapliga botaniska värden. Området har också betydelse som rekreationsområde och är kulturhistoriskt intressant. Kappsta sköts enligt fastställd skötselplan.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
  • Wkwedcthostjzdxg1jhq

    Välkommen ut i Lidingönaturen

    Lidingö stad 11 apr

    Lidingö stad bygger upp en guide till naturen, en app som du laddar i mobilen och som sedan hjälper dig att planera utflykter, hitta rätt och hitta pärlor på din tur. Gör "Naturkartan" till din följeslagare i skog och mark. Har du tips, bilder, frågor eller synpunkter? Hör av dig via Lidingö stad www.lidingo.se. Kontaktpersoner Jerker Idestam-Almquist, kommunekolog och Ulla Bejrum, landskapsarkitekt. Naturkartan finansieras delvis av lokala naturvårdsbidrag, LONA, från län...