Lovö Kärsö - Tillgänglighetsanpassad led med rastplats

Leden börjar strax väster om informationsplatsen vid Brostugan (gul sträcka på kartan). Det är en bommad skogsväg, man kommer förbi bommen med rullstol. Vägen börjar som en lång backe, men planar sedan ut. Underlaget är något ojämnt med sten och lite rötter, men det går att ta sig fram med rullstol med normal armstyrka eller elrullstol. Efter knappt 1 km kommer man till en öppen yta där det finns en rastplats med regnskydd och eldstad. Bakom regnskyddet finns en tillgänglighetsanpassad toalett (torrdass).

Vid rastplatsen finns en barfotastig, där man kan ta av sig strumpor och skor för att uppleva naturen med alla sinnen.

Om man fortsätter skogsvägen ca 150 meter efter rastplatsen och sedan svänger höger kan man fortsätta till nästa grillplats med en fantastisk utsikt. Där finns ingen toalett.

Lovö naturreservat förvaltas av Statens fastighetsverk, SFV.

Att göra:
  • Vandring
  • Promenad
Tillgänglighet:
  • Barnvagnstillgängligt
  • Rullstolsvänligt
Längd: 1.7 km
Backar:

På skylten vid informationsplatsen vid Brostugan framgår ledens lutning i terrängen. De första ca 400 metrarna från parkeringen lutar svagt uppåt (ca 0-9 % lutning), leden är sedan relativt plan fram till rastplatsen.

Hitta hit:

Närmaste busshållplats är "Brostugan", se aktuell tidtabell på webbplats sl.se. Observera att det saknas övergångsställe över Drottningholmsvägen, istället finns en gång- och cykelväg under Drottningholmsvägen vid Nockebybrons fäste. Bilparkering finns ca 100 m öster om informationsplatsen. Från parkeringen går man tillbaka längs Brostugans väg, i riktning mot Drottningholmsvägen, tills man kommer till en bom på vänster sida. Följ skogsvägen upp genom skogen.