Fullskärm
Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet
Detta finns runt Långviksträsk

Area main nature reserve@2x Långviksträsk

Sjön Långviksträsk omges av kärr och mossar. I slutet av sommaren lyser hjortronen gula i myrkanten. Myrarna hör till de största och mest orörda i länet och här är vildmarkskänslan stark. Den omgivande skogen har kunnat växa fritt utan avverkningar i över 100 år, och utvecklas och förändras ständigt. När gamla träd dör får de stå kvar – ett paradis för skalbaggar och hackspettar. Från berget söder om sjön har man fin utsikt över sjön och landskapet.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Med bil: Kör söderut på Ingarövägen och fortsätt in på Eknäsvägen. Ta första avfarten i rondell till Mörtviksvägen. Sväng vänster till Klacknäsvägen. Efter cirka 5,5 km ligger reservatets lilla parkering på vänster sida (i reservatets södra del).

Kollektivtrafik: Ta buss från Slussen. Det finns flera hållplatser kring reservatet. Vandringsleden är lättast att nå från hållplatserna Visman och Fåruddsvägen. Hållplatsen Baldersnäs ligger nära reservatets västra del.

Se aktuell information om kollektivtrafik på: sl.se.