Långviksträsks parkeringsplats

I södra delen av reservatet längst Klacknäsvägen finns en liten parkering till reservatet. Här börjar också vandringsleden in i reservatet. Till reservatets eldplats är det knappt 2 km.

Vid parkeringen finns även en informationsskylt som berättar om reservatet.

Fakta

För att skydda Långviksträsks naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar. Det är tillåtet att plocka blommor, bär och matsvamp
  4. medföra okopplad hund
  5. elda annat än på anvisad plats
  6. tälta mer än två dygn i följd
  7. framföra motordrivet fordon utanför väg.
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Faciliteter:
  • Parkeringsplats