Area main nature@2x Lilla Nassa

Lilla Nassa skärgård består av en mindre samling öar med enstaka träd, låga buskar, ljung och grästuvor. Förr var Storskäret i öster ögruppens centrum. Hit kom man för att fiska och på ön finns en inristad kompassros från 1600-talet. Efterhand gjorde landhöjningen öns hamn alltför grund och idag finns hamnen vid ön Sprickopp.

Att göra:
  • Area main nature@2x Friluftsområde
Tillgänglighet:
  • Area main near toilet@2x Nära toalett
Hitta hit:

Till Lilla Nassa tar du dig på egen köl.