Area main nature reserve@2x Lovö naturreservat

Här möts du av odlade marker, skogar, stränder och Drottningholms slott – samt många vägar till upplevelser. Lovös speciella historia har skapat höga natur- och kulturvärden och 3228 hektar mark och vatten skyddas som Lovö naturreservat. Du kan uppleva det på nära håll med cykel, häst eller till fots. Följ stigarna som vindlar fram bland tall och gran i Norrby skog och Ensta, eller gå Lovö runt längs stranden. Vill du lotsas runt i merparten av Lovös natur- och kulturlandskap väljer du Fornstigen.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Area main near public transport@2x Nära kollektivtrafik