Nordians hög

Nordians hög anlades troligen på 500-talet. Dess höjd är ungefär 12 meter och runt om breder ett gravfält ut sig rikt på fornlämningar som stensättningar, treuddar, resta stenar och en skeppssättning. Mängder av backsippa blommar vackert här i maj.

Att göra:
  • Kulturmiljö
Faciliteter:
  • Utsiktsplats