Entré Huvududden

Välkommen till Huvududdens naturreservat! Vid entrén finns en skylt med information om reservatet. Bussen stannar i anslutning till entrén. Parkeringsplatsen rymmer cirka 6 bilar. Från parkeringen kan du direkt ansluta till Huvududdsleden som är en trevlig avstickare från Ekerö-Munsöleden del 1. Den tar dig längst ut på udden.

Fakta

För att skydda Huvududdens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att gräva, borra, rista, spränga eller måla
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar
 3. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
 4. medföra hund eller katt som inte är kopplad
 5. tälta mer än ett dygn eller förtöja båt vid samma strand mer än ett dygn
 6. göra upp öppen eld annat än på anvisade platser
 7. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning.
Tillgänglighet:
 • Nära parkering
Faciliteter:
 • Kollektivtrafik
 • Entré
 • Information
 • Parkeringsplats
 • Rastplats
Hitta hit:

Till fots: Ekerö-Munsöleden del 1 passerar reservatet. Gör en trevlig avstickare ut på udden!

Med buss: Ta buss mot Munsö eller buss mot Adelsö från Brommaplan till hållplatsen Kersödrag, som ligger precis vid reservatet. Aktuella busslinjer och tidtabeller hittar du hos SL: sl.se

Med bil: Från Drottningholm kör mot Ekerö och Munsö, reservatet är skyltat. Den som ska till fågeltornet tar av till höger mot Skytteholms kursgård, före naturreservatet.