Parkering Österby

Besöksparkering till Österbys naturreservat ligger strax norr om reservatsgränsen och ansluter till Sörmlandsleden.

Här finns en informationsskylt som berättar om reservatet.

Fakta

För att skydda Österbys naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  3. gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
  4. framföra motordrivet fordon.
Faciliteter:
  • Information
  • Parkeringsplats
Hitta hit:

Med kollektivtrafik: Buss från Västerhaninge pendeltågsstation till hållplats Hjälmsätersvägen. För aktuell information och tidtabell, se sl.se.

Från busshållplatsen är det cirka 400 meters promenad till naturreservatet Österby. Följ Norruddsvägen/ Engårdsvägen till du når reservatets parkering och informationsskylt.

Med bil: Från Sorundavägen, sväng söderut på Engårdsvägen. Efter cirka 400 meter når du parkeringen.

Till fots : Sörmlandsledens etapp 5:3 mellan Paradiset och Hemfosa passerar reservatet.