Fysingen - entré och parkering Åholmen

Från parkeringen tar du dig enkelt via en hårdgjord och spångad vandringsled till badplatsen (knappt 50 meter) och fågeltornet och resten av naturreservatet.

Vid parkeringen finns en bajamaja, tillgänglighetsapassad för manuell rullstol (ej permobil).

Fakta

För att skydda Fysingens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att gräva, borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
 2. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller avsiktligt döda vilda djur)
 3. medföra hund som ej är kopplad
 4. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
 5. parkera annat än på anvisade platser
 6. beträda eller befara fågelskyddsområdet under tiden 1/4 - 15/7.

Läs reservatsföreskrifterna i sin helhet på Länsstyrelsens webbplats.

Tillgänglighet:
 • Nära parkering
 • Rullstolsvänligt
Faciliteter:
 • Entré
 • Information
 • Parkeringsplats
 • Toalett
Hitta hit:

Med bil: Från E4 vid trafikplats Rosersberg ta avfart 179 till Norrsundavägen. Kör Norrsundavägen norrut mot Åholmen. I rondellen, ta första avfarten mot Åholmen så att du kommer på bron som korsar över E4. Du är nu på vägen Åholmen, fortsätt den söderut 1,2 kilometer till naturreservatets parkering.

Med kollektivtrafik: Närmaste busshållplats är Rosersbergs villastad, knappt 2 km promenad till parkeringen och entrén. Bussar till/från Rosersbergs pendeltågsstation. För information och tidtabell se sl.se.