Rastkojan, Grundsjömossarna

I skogen längst den separata, spångade slingan väster om Grundsjön ligger en liten jaktstuga som även allmänheten får använda. En utmärkt rastplats om man söker skydd från väder och vind. Här finns två britsar och ett bord. Behöver man skydd över natten går det att använda stugan. Kaminen som finns i stugan ryker in så den bör inte att användas.

Att göra:
  • Kulturmiljö
Faciliteter:
  • Naturhamn / Brygga
  • Rastplats
  • Vindskydd