Angarnssjöängen - Naturcentum Örsta

Naturcentrum är en bra startpunkt för ditt besök i Angarnssjöängen. Här finns finns rastbord och tillgänglighetsanpassad toalett, och en tillgänglihetsanpassad parkeringsplats för dig med parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

I dagsläget finns ingen verksamhet i Naturcentrum men planer finns på naturskola för elever i Vallentuna kommun.

Den tillgänglighetsanpassade vattentoaletten finns på baksidan av det röda huset.

I slänten mot grusvägen finns en runsten och en skylt med information om områdets historia. Här har människor bott och brukat marken sedan bronsåldern, i nästan 4000 år.

Fakta

I reservatet Angarnsssjöängen är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
 3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
 4. fånga och insamla ryggradslösa djur
 5. medföra okopplad hund
 6. elda annat än på anvisade platser
 7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 8. cykla i terrängen
 9. köra motorbåt i sjöängen
 10. tälta utanför anvisat område. Inom anvisat område är det endast tillåtet att tälta två dygn i följd
 11. under tiden 1 april - 30 september beträda eller befara det fågelskyddsområde som markerats på beslutskarta, bilaga 1 i beslutet
 12. rida på stigar som markerats på beslutskarta, bilaga 1 i beslutet.
Tillgänglighet:
 • Nära toalett
 • Rullstolsvänligt
Faciliteter:
 • Rastplats
 • Toalett
Hitta hit:

Cirka 300 meters promenad från busshållpats Örsta och parkering Örsta.