Area main nature reserve@2x Riddersholm

I det gamla herrgårdsområdet vid Ålands hav växlar landskapet mellan björkbackar, hagar, hassellundar och strandängar. Under våren och försommaren blommar det överallt. Särskilt rik är floran på Kvarnudden i mitten av reservatet. Gunnarsmaren i sydväst är ett botaniskt rikt kärr med mycket orkidéer. Längs stranden finns gott om fina badplatser. Vandrarhem och campingplats finns i närheten.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Med kollektivtrafik: Buss 676 från Tekniska Högskolan mot Norrtälje. Vid Norrtälje busstation byter du till buss 631 mot Kapellskär, hållplats Riddersholm.

Med bil: Kör E18 mot Kapellskär från Norrtälje. Reservatet är skyltat och ligger till höger strax innan Kapellskärs hamn.