Rönnskärs udde

Rönnskärs udde ligger cirka 25 km nordost om Norrtälje och cirka 5 kilometer öster om Älmsta. Här står man på skiljelinjen mellan land och hav. Hällmarksområdet längst ut på Rönnskärs udde är ett av de mest östliga landfästena längs hela Väddökusten och därför ett viktigt område för uttröttade småfåglar som lyckats ta sig över Ålands hav. Hällarna har slipats av forntida glaciärer och på udden kan man se isräfflor från olika tidsåldrar. Ett stycke utanför Rönnskärs udde blir havsdjupen snart ner mot 30 meter. Skogsmarken är relativt orörd: gran med inslag av asp, tall och björk. Här kan man hitta orkidén knärot, en art knuten till äldre barrskogar.

Mest av allt är Rönnskärs udde en klassisk plats för att skåda sträckande flyttfågel! Här finns något att se året runt: I slutet av september och oktober är sträcken mot söder som intensivast. Då kan man bland annat se lommar, viggar och ejdrar. Vid besök i november eller december kan flera arter av sjöfåglar dröja sig kvar. Om vintern är isfri syns till exempel smålom, storskarv och alfågel vid kusten. Vårsträcken förbi Rönnskärs udde börjar redan i mars med ejdrar, knipor, viggar och storskrakar. Vid skiftet mot april passerar tofsvipor, skogsduvor och ringduvor, sånglärkor och många andra arter.

Fakta

Stora delar av Roslagskustens skogar påverkades av stormen Alfrida 2019, så även Rönnskärs udde. Vindfällen har lämnats i området men stigarna är framröjda. I ett stormdrabbat område är det viktigt att inte klättra på högar med träd, gå under lutande eller hängande träd eller gå under rotvältor.

Reservatet förvaltas av Norrtälje kommun.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Hit kommer du lättast med vägen från Älmsta via Hammarby och Sandviken fram till Rönnskärs udde. Tyvärr är det långt till närmaste busshållplats.