Area main nature reserve@2x Rösaringsåsen

Rösaringsåsens naturreservat är ett spännande utflyktsmål med fornlämningar som väcker fantasin, sällsynta växter och insekter! Här strövar du på och omkring en gammal grusås. Många väl upptrampade stigar genomkorsar den genom den luftiga skogen och under sommaren och hösten är här gott om svamp och bär.

Eftersom skogen har fått utvecklas fritt utan större påverkan av skogsbruk finns här flera intressanta insekter. En av dem är den ovanliga och starkt hotade orangea trumgräshoppan, Upplands-Bros kommunart. Håll ögonen öppna i reservatets mer öppna delar! Så länge den sitter stilla är den väl dold, grå som stenarna runtomkring. Men så flyger den iväg och visar sina orangea vingar!

Uppe på åsen finns en processionsväg, en 500 meter lång, alldeles rak och stenkantad väg. Den startar vid en husgrund från 800-talet e.Kr. som tros vara ett dödshus och hör ihop med processionsvägen. Någonstans halvvägs längs processionsvägen passerar du reservatsgränsen, och lämnar alltså naturreservatet, men fortsätt! I andra änden finns ett gravfält med gravar av sten och en labyrint. Labyrinten, som är 17 meter i diameter och har 16 gångar, har gett Rösaring sitt namn. Härifrån är utsikten över Mälaren är fantastisk.

I närheten finns ännu fler gravfält, strandvallar och strandterrasser, det vill säga stråk av sten som för länge sedan pressats upp av vågor och is längs det som då var strandlinjen.

Upplands Bro kommun och Stockholms läns museum har satt upp skyltar som berättar om fornlämningar och annat spännande som du kan hitta på platsen.

Fakta

Naturreservatet ingår i ett område som både är av riksintresse för kulturmiljövård, naturvård och rörligt friluftsliv. Större delen av reservatet utgörs av Natura 2000-område och ingår därmed i EU:s nätverk av värdefulla naturområden.

Att göra:
  • Area main cultural park@2x Kulturreservat
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
  • Area main nature@2x Friluftsområde
Hitta hit:

Rösaringsåsens naturreservat ligger cirka 5 kilometer fågelvägen väster om Bro och cirka 1,6 kilometers promenad från Låssa kyrka.

Med kollektivtrafik: Från Bro station (pendeltågsstation) buss till Låssa kyrka. Därifrån promenad cirka 1,6 km till reservatet.

Med bil: Från E18 vid 148 Trafikplats Bro, ta av på väg 269 Håtunavägen söderut. Kör till Ginnlögs väg och Jurstagårdsvägen till Rösaringvägen. Efter byn Låssa, ta höger på Sandavägen mot Rösaringsåsen.