Höjdskillnader är inte tillgängliga för den här leden.

Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet

Trail main hiking@2x Sameslingan

Slingans totala längd är ca 5 km. Namnet kommer av att det tidigare fanns ett "sameläger" vid sjön Trehörningen, i det området där Ugglekojan ligger. Idag syns det bara lite rester av detta "sameläger". Slingan är markerad med diagonalt ställda gula fyrkanter.

Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring

Kontakta oss

Lst logo centrerad word farg

Naturvården Länsstyrelsen i Stockholm

***Kontakt - Titel***

Kontakt - Info