Leder i Sandemar

Från busshållplatsen och parkeringen kan du följa lederna ut till Sandemars strandängar, fågeltornet och den lilla halvön Killingen. Tidigt på leden passerar du flera stora busksnår som är perfekta för att lyssna på, och se, småfåglar. Under vår och sommar kan du hålla utkik efter orkidén Adam och Eva och kungsängslilja. Leden fortsätter över vidsträckta strandängar som betas av kor. Det gillar fåglarna och Sandemarbjuder på riktigt bra fågelskådning året om! Från Killingen har du fin direktkontakt med havet!

Observera att strandänganrna är fågelskyddsområde 1 april - 31 augusti: Du är välkommen att passera, håll dig bara på leden som är markerad med orangemålade stolpar.

Beroende på årstid och väderlek kan leden ibland vara lerig.

Från strandängarna kan du ansluta till en led som tar dig runt Höggarn.

Fakta

För att skydda Sandemars naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. under tiden 1 april - 31 augusti beträda det fågelskyddsområde som markerats på karta på bilaga 1 i beslutet
 2. under hela året framför båt eller annan farkost på vatten inom den del av Svärdsnäsviken som markerats på karta
 3. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller bortta vedlevande svampar
 5. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
 6. medföra okopplad hund
 7. tälta längre än två dygn i följd
 8. elda annat än på anvisad plats
 9. ställa upp husvagn eller lägga upp båt
 10. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 11. framföra motordrivet fordon eller cykla i terrängen.

Föreskrifterna 1 och 2 gäller ej markägaren och hans folk, statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteutövning eller personal som på uppdrag av naturvårdsförvaltaren sköter området.

Att göra:
 • Vandring
Längd: 1.5 km
Hitta hit:

Följ leden från parkeringen och busshållplatsen.