Trail main hiking@2x Sandemarleden

Leden sträcker sig 1,5 kilometer från parkeringen ut till udden och kan bitvis vara lerig. Den tar dig till vackert blommande marker där du i maj bland annat kan se mängder av orkidén Adam och Eva. Leden fortsätter mot havet och ut till vidsträckta strandängar som betas av hästar och kor.

Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring