Trail main hiking@2x Slingan på Grundsjömossarna

Delvis spångad stig runt den lilla myrsjön Grundsjön. Slingan går runt myrmarker och in genom trolsk sumpskog. Här växer orkidéer, hjortron och tranbär. I skogen finns rikligt med hänglav. I reservatet trivs många fåglar såsom ugglor, hackspettar, tjäder, orre och trana. Kängor är bra att ha på sig.

Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring
Längd: 7.9 km