Ulriksdal

Ulriksdals naturreservat utgör en ovanligt välbevarad del av Stockholmsåsen, en cirka 6 mil lång rullstensås. Åsen är uppbyggd av sand och grus och bildades i slutet av den senaste istiden. I området finns två åskullar, Kvarnkullen och Järvakullen. På kullarnas sluttningar finns gamla strandvallar från den tid då havsnivån var högre och vågor slog in mot åsens sidor.

På Kvarnkullens högsta punkt, 43 meter över havet, stod tidigare en väderkvarn. Av kvarnen återstår idag bara ett gammalt kvarnhjul. Kvarnhjulet omges av en torr, öppen gräsmark med en speciell växtlighet. Här växer backsippa, backtimjan och andra arter som sannolikt funnits här ända sedan järnåldern och därför kan liknas vid levande fornminnen.

Inom naturreservatet finns två gravfält som Det större gravfältet närmast Mellanjärva gård består av cirka 120 synliga gravar, och det som ligger längre mot nordväst rymmer cirka 10 synliga gravar. Gravfälten kan sannolikt kan dateras till yngre järnålder, 400-1050 e.Kr. Mellan gravfälten, intill den ursprungliga landsvägen, står en milsten från år 1777. Från milstenen var det tre fjärdingsväg (8016 meter) till huvudstaden.

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära kollektivtrafik
Vill dit
Var där
Kommentera
  • barpappan

    Mycket vackert. Slottsträdgården är ett måste besök för den vackra anläggningen

    6 månader