Stickelsberg

I Stickelsberg bevaras en stor och gammal skog för framtiden - ett hem för en rad hotade växter, djur och svampar. Här kan du vandra över lavklädda hällar och myrar som doftar skvattram. Njut av lugnet och naturens egna ljud!

Landskapet bjuder på stor variation. När du strövar genom reservatet kommer du till hällmarker, granskogar med lövinslag och våtmarker. Håll ögon och öron öppna! Du har god chans att upptäcka fåglar som fiskgjuse, ormvråk och orre. Här finns ugglor och flera hackspettsarter. Kanske får du syn på reliktbockens gnag eller den gröna sköldmossan.

Värmdöleden, en av Värmdös längsta vandringsleder, passerar reservatet och det finns en anslutningsled till reservatets parkeringsplats. Vid Värmdöledens rastplats Stickelsberg, finner man Sticklingsbergs avrättningsplats som användes under nästan 200 år. Platsen ligger där de bortersta gränserna för byarna Fagerdala, Mor, Saltarö, Skärmarö och Småris möttes. Det var rädslan för att hemsökas av de avrättades osaliga andar som gjorde att man valde en så avlägsen plats som möjligt. Den sista avrättningen ägde rum den 8 april 1820.

Stickelsbergs naturreservat hette tidigare Saltarö-Skärmarö naturreservat och namnet Sticklingsberg har också förekommit.

Fakta

För att skydda Stickelsbergs naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, borra, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar
  4. sätta upp affisch, skylt eller liknande eller göra inskrift
  5. medföra okopplad hund
  6. tälta mer än två dygn i följd på samma plats
  7. rida utanför befintlig skogsväg.
Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Stickelsbergs naturreservat ligger på Värmdölandet, 12 kilometer öster om Gustavsberg.

Till fots: Vandra in i reservatet på Värmdöleden. En anslutningsled finns mellan Värmdöleden och reservatets parkering vid Skärmarö. Därifrån är det 600 meters promenad till närmaste busshållplats.

Med buss: Med allmänna kommunikationer tar man sig enklast till området via buss från Slussen. Närmaste hållplats är Kvarnkammarvägen, 600 m promenad till parkering och entré vid Skärmarö. Aktuella busslinjer och tidtabeller hittar du hos SL: sl.se

Med bil: Vid fritidshusområdet Skärmarö finns en parkeringsplats för besökare.