Vandringsstigar, Eriksö

På grusvägar och vindlande stigar kan du promenera genom Eriksös vackra och varierade natur. Det är lätt att göra en rundslinga genom hela reservatet, med utgångspunkt från parkeringen i Klubbsundet. På höjderna vid Kättsö udd får du fin utblick över omgivningarna. Vid Grönvik finns en enkel grillplats med utikt över vattnet. Ta med egen ved.

Fakta

För att skydda naturreservatet Eriksö finns regler som du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar
  3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd eller fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
  4. medföra hund, katt eller annat husdjur som inte är kopplat
  5. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma plats
  6. för längre tid än två dygn i följd tälta på samma plats
  7. fiska i Boviken under tiden 1 april - 31 juli.
Att göra:
  • Vandring
Längd: 7.0 km