Stigar och leder i Häringe-Hammersta

I Häringe är lederna tydliga och används bland annat för ridning. Vissa vägar är anlagda och används flitigt av traktorer för skötseln av området. En tur längs vandringslederna runt Häringe, från hållplatsen Häringe grindar eller en av parkeringsplatserna, tar några timmar och kantas av fina grillplatser, rastplatser och en och annan skärgårdsmaja.

Hammersta är ett klassiskt hagmarksområde och längs många av stigarna växer gamla ekar. Vissa områden är fuktiga och omgärdade av alar och bokar.

Att göra:
  • Vandring
Längd: 15.1 km