Stigen mot fyren och informationsboden, Storön

Längs stigen från Västermanshamnen upp mot fyren passerar du förbi bokbytarboden och utkanten av fyrbyn. Visa hänsyn till de boende – runda fyrbyn på den norra sidan. Fortsätter du söderut nedanför fyren så kommer du till en informationsbod.

Att göra:
  • Vandring
Längd: 0.6 km