Storängsudd

Storängsudd är gammal ängsmark som idag sköts med hjälp av betande djur. Här kan du uppleva en fantastisk lundflora under ekar och lindar. På våren blommar orkidén Adam och Eva och den rutiga kungsängsliljan. Du hittar lätt en ledig klippa med utsikt över Baggensfjärden. I det östra hörnet finns ett gravfält från järnåldern och i väster finns ryssugnar från 1700-talet.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Med buss: Från Slussen ta buss till hållplats Beatelundsvägen. Därifrån är det knappt 3 km att gå till reservatet. Aktuella busslinjer och tidtabeller hittar du hos SL: sl.se

Med bil: Ta av mot Ingarö från Värmdöleden och efter cirka två km ta till höger på en mindre väg som är skyltad naturreservat.