Trail main hiking@2x Strövstigar, Häverö prästäng

Inom området finns ett par kilometer promenadstig. Stigarna leder mestadels genom lundar och hagar. På våren breder blåsippor och vitsippor ut sig i lundarna och på sommaren kan man hitta orkidéer på ängen. Strandängarna omges av havtornssnår. I lövskogen är fågellivet rikt.

Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring