Sundby (Ornö) - Stenhuset

Vid Sundbymarens södra strand finns ruinen av Stenhuset, Sundbys första säteribyggnad. Det stod klart 1669, men brändes 19 augusti 1719, under rysshärjningarna. Den nya huvudbyggnaden påbörjades 1721.

Fakta

För att skydda Sundbys naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar,
 3. störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda dägg­djur, fåglar, kräldjur och groddjur),
 4. medföra hund eller katt som inte är kopplad,
 5. för längre tid än två dygn i följd tälta på samma plats eller för längre tid än två dygn förtöja båt vid samma strand,
 6. göra upp öppen eld,
 7. inom zon 1 och 2B (se beslut) anordna tävlingar, orienteringar, läger eller lik­nande.
Att göra:
 • Kulturmiljö
Faciliteter:
 • Forn-/kulturminne
 • Sevärdhet
 • Rastplats
Hitta hit:

Följ vandringsleden från Sundby gård.