Area main nature reserve@2x Svenska Högarna

Välkommen till Sveriges största marina reservat! Längst ut i Stockholms skärgård ligger Svenska Högarna, som en sista utpost mot Östersjön. Utsatta för väder och vind har hällarna slipats kala. Undantaget är Storön, i ögruppens mitt, där det växer enbuskar, ris och små skogsdungar runt våtmarkerna. Här finns en fyrplats som också heter Svenska Högarna. Ön saknar reguljär båtförbindelse och är landets mest isolerade bebodda ö.

På och ikring Svenska högarna kan du njuta av ett rikt djurliv! Många flyttfåglar rastar vid öarna. Under vår och sommar häckar sillgrisslor, tordmule och ejder här. I havet kan du ofta se gråsäl och på vintern är det vanligt med alfågel.

Under vattenytan finns fortfarande stora blåmusselrev, djupa syresatta mjukbottnar och bälten av tång- och alger, där många arter trivs. Tillsammans bildar de friska ekosystem, där blåmusslorna är särskilt viktiga. De filtrerar havsvattnet och ger föda åt både fisk och sjöfågel.

På Storön kan du besöka byn med sin röda fyr och hamnen med små bodar. Här finns spår av bebyggelse som användes vid strömmings- och torskfiske redan på medeltiden. Ön har många fler sevärdheter, som en kyrkogård, stenlabyrinter, en kompassros och jättegrytor.

Ögruppen kan bara nås med egen båt, taxi- eller charterbåt. I inre hamnen råder båt- och fiskeförbud. Visa hänsyn till de boende och omtanke om den känsliga miljön.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Ögruppen kan bara nås med egen båt, eller med taxi- eller charterbåt.