Area main nature reserve@2x Svenska Högarna

Längst österut i skärgården ligger Svenska Högarna. Här är hällarna kalslipade. Enbuskar, ris och små skogsdungar växer runt våtmarkerna på Storön i ögruppens mitt. Många flyttfåglar rastar vid öarna. Under vår och sommar häckar sillgrisslor, tordmule och ejder här. I havet kan du ofta se gråsäl, och alfågel om du besöker skärgården på vintern. På Storön ligger fyrbyn med sin röda fyr och den lilla hamnen med små bodar. På ön finns spår av bebyggelse som användes vid strömmings- och torskfiske redan på medeltiden. Ögruppen kan bara nås på egen köl, med taxi- eller charterbåt. Visa hänsyn till de boende och omtanke om den känsliga miljön.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
  • Area main nature@2x Friluftsområde
Tillgänglighet:
  • Area main near toilet@2x Nära toalett
Hitta hit:

Ögruppen kan bara nås på egen köl, eller med taxi- eller charterbåt.