Täby prästgård

I naturreservatet Täby prästgård kan du vandra genom hagar och uppleva ett gammalt landskap med bronsåldersrösen och gravar från tidig järnålder. Gå på upptäcktsfärd i nu- och dåtid.

Här finns får, kor och hästar på sommaren. De betar för att hålla hagarna öppna och gör det lättare för dig att promenera och se vackra blommor. På våren blommar backsipporna vid lilla Skogberga och även en sällsynt rosa variant av backsippa som är fridlyst.

Det är lätt att hitta hit och nära till kommunikation. Välkommen till ett tätortsnära kulturlandskap.

Reservatet är i dagsläget inte tillgängligt för barnvagn eller rullstol.

Fakta

För att skydda Täby prästgårds naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar
  4. lyfta eller landa med luftfartyg
  5. sätta upp skylt, affisch eller liknande.
Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik
Hitta hit:

Med tåg: Ta Roslagsbanan till Täby kyrkby.
Promenera söderut cirka 200 meter till reservatets nordvästra hörn. Aktuella tidtabeller hittar du hos sl.se

Med bil: Åk E18 från Stockholm mot Norrtälje. Ta av vid avfarten mot Täby kyrkby och följ skyltar mot Täby kyrkby. I Täby kyrkby ta höger på Prästgårdsvägen. När du passerat Roslagsbanans spår finns P-platser på vänster sida samt även längre fram på höger sida vägen i höjd med Jarlabanke golfklubb.