Area main nature reserve@2x Trehörningsskogen

I Trehörningsskogen hittar du omväxlande skogar som är opåverkade av modernt skogsbruk. Skogen är varierad med träd av olika arter och åldrar. Här finns fåglar som tretåig hackspett, tjäder och järpe. En rikedom av gamla och döda träd gör att många ovanliga mossor, svampar och lavar lever här. Bästa vandringsslingan går mot sjöarna Trehörningen och Oppsjön. Vid båda sjöarna finns rastplatser med vindskydd.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Med buss: Ta Roslagsbanan till Åkersberga. Sedan buss till hållplats Skeppdals vägskäl. Därefter cirka 3 km promenad till reservatet. Aktuella busslinjer och tidtabeller hittar du hos SL: sl.se

Med bil: Trehörningsskogen ligger norr om Åkersberga, strax norr om Domaruddens naturreservat och friluftsgård. Med bil från Åkersberga mot Domaruddens friluftsgård (skyltat).