Area main nature reserve@2x Tullgarn

I Tullgarn hittar du ett kustnära herrgårdslandskap med stor variation. Vid Tullgarns slott finns en lummig park med nästan alla Sveriges arter av lövträd. På halvön mittemot slottet rastar mängder av flyttfågel vår och höst. Här finns även fin ädellövskog och strandängar. Du hittar säkert spår av vildsvin. Längre västerut finns ett varierat odlingslandskap och det lilla Skräddartorpskärret med vackra orkidéer.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

** Med bil:** Åk E4 söderut från Stockholm till avfart mot Trosa och Vagnhärad. Därifrån finns väg mot Tullgarns slott skyltad. Parkeringsplatser finns på flera platser, bland annat vid slottet och Näset. Avtagsväg mot Näset norr om allén.

Med Kollektivtrafik: Från Södertälje hamn (pendeltågsstation) ta Pendeltåg 37 till Järna. Här går buss LT502 mot till Tullgarns allé. Därifrån är det cirka 1 km till slottet. Se aktuell information om kollektivtrafik på: sl.se

Kontakta oss

Sk smal svart

Naturvårdarna

Naturcentrum på Södertälje kommun - Naturvård, friluftsliv och reservatsförvaltning

Telefon: 08-523 010 00