Tullviksbäcken

Tullviksbäcken består av två bäckfåror som var på sitt håll ringlar sig fram genom skogsmarker innan de flyter samman och mynnar ut i havet. Det här är en av Roslagens viktigaste lekplatser för havsöring.

Bäcken kantas av alkärr och frisk granskog som är rik på örter. Närmast havet blir skogen mager och karg – ett vackert utflyktsmål och fint område att ströva runt i. Havsutsikten är uppfriskande! Längs stränderna hittar man havtorn, som är något av en karaktärsväxt för Upplandskusten. Här får havtornet det ljus den behöver, och saltstänk från Östersjön.

2017 gjordes reservatet större, för att också bevara skogen i dess södra del. Här finns många gamla, kullfallna och torra träd. Sådana är viktiga för många andra arter: insekter, lavar, mossor och fåglar. Om skogen får utvecklas fritt, vilket är tanken med reservatet, så kommer här att finnas en allt rikare naturskog.

Ändamålet med reservatet är att bevara Tullviksbäcken som reproduktionsområde för havsöring, att delar av skogen i reservatet får utvecklas mot naturskog och att bevara kustzonen för friluftslivet.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Naturreservatet ligger på Väddös norra del.

Till fots: Roslagsledens etapp 11 Sandviken - Grisslehamn passerar genom naturreservatet.

Med kollektivtrafik: SL-buss trafikerar sträckan Norrtälje – Grisslehamn. Från hållplats Söderfjäll mellersta utmed väg 283 är det cirka tre kilometers promenad på mindre grusväg österut fram till reservatets sydvästra del. Från hållplats Tomta övre når man reservatets norra del - också detta cirka tre kilometers pormenadväg.

Med bil: Naturreservatet nås med bil via vägen till Grisslehamn (väg 283). Parkeringsplatser finns i anslutning till reservatet vid södra vägen in till Fjällboholmars fritidshusområde samt norr om reservatet vid Kvarnsand.