Utös stigar

Utös stigar är lättframkomliga och vackra. De går genom ett landskap som växlar mellan allt från gammal tallskog till öppna ängar. I skogen är marken mjuk av barr och myrstackas kantar stigarna. Ödlor och skalbaggar är vanliga. Ängarna betas av får vilket bidrar till en rik flora och en rik fjärilsfauna. Ta på ordentliga skor eller stövlar då vissa delar kan vara blöta.

Naturreservatet Utö förvaltas av Skärgårdsstiftelsen.

Att göra:
  • Vandring
Längd: 10.5 km