Trail main hiking@2x Vandringsled genom Långvikträsk

Vandra genom gammelskog och längs myrlandskap. När du går genom hällmarksskogen och sumpskogen kan du höra hackspett, och under sensommardagar kan du hitta hjortron längs myrkanten. Reservatet har hög norrlandskänsla. Stanna vid berget söder om Långviksträsket och blicka ut över den rogivande sjön. Tänk på att det kan vara blött på vissa ställen så ha ordentligt på fötterna.

Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring
Längd: 2.9 km