Höjdskillnader är inte tillgängliga för den här leden.

Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet

Area main nature reserve@2x Älvsjöskogen

Älvsjöskogen består till stor del av branta berg och markerade sprickdalar. Hällmarkstallskog dominerar på topparna där jordtäcket är tunt eller saknas helt. Skogen har naturskogskaraktär med ett stort inslag av död ved som ger förutsättningar för ett rikt biologiskt liv. I skogen finns två belysta motionsspår, 1 800 meter respektive 3 800 meter.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Parkering:

I norr på Långsjövägen och Pukslagargatan.

Hitta hit:

Till fots eller cykel: Till entréerna vid reservatets norra sida kommer du på Klubbevägen eller Långsjövägen. De södra delarna når du t.ex. via Storskogsvägen eller Åldermansvägen.

Kollektivtrafik: Buss 144 från Älvsjö station, stig av vid hållplats Viktoriavägen (norra delen) eller Myrvägen (mellersta delen).

Färdtjänst: Klubbevägen 11 eller Vårgårdavägen 31.

Kontakta oss

Stockholmsstad logotypestandarda3 300ppi svart

Johan Pontén

Kommunikatör Stockholms Stad

@naturstockholm