Place main birds@2x Fågelskådarplats i Rågsveds naturreservat

Fågelskådarplats i Rågsveds naturreservat. I sjön Magelungens vassar bjuds du på ett rikt fågelliv. I ljudfilen kan du lyssna på: 1. Småfläckig sumphöna, 2. Brun kärrhök, 3. Rörsångare, 4. Stjärtmes, 5. Sävsparv, 6. Sävsångare

Att göra:
  • Place main birds@2x Fågelskådning

Kontakta oss

Stockholmsstad logotypestandarda3 300ppi svart

Johan Pontén

Kommunikatör Stockholms Stad

@naturstockholm

Vill dit
  • Default avatar
Var där
  • Default avatar
Ljud
Småfläckig sumphöna-brun kärrhök-rörsångare-stjärtmes-sävsparv-sävsångare
Kommentera