Place main culture@2x Gravfält, stensträng och skålgropssten

Gravfält med tre runda stensättningar och en treudd. Det finns också en skålgropssten på platsen. Lämningarna kommer från äldre järnåldern eller bronsålder.

Att göra:
  • Place main culture@2x Kulturmiljö

Kontakta oss

Stockholmsstad logotypestandarda3 300ppi svart

Johan Pontén

@naturstockholm