Area main nature reserve@2x Igelbäckens kulturreservat

Området erbjuder ett rikt friluftsliv med flera ridvägar, stigar och motionsspår. Reservatet ligger i en dalgång och odlingslandskapet är en välbevarad rest av hur det såg ut i stockholmstrakten fram till förra sekelskiftet. Nära Igelbäcken ligger två våtmarker Skogvaktarkärret i sydost och Hästa Groddamm i väster. Vid Skogvaktarkärret finns en brygga och ett vindskydd med utsikt över vattnet. Dammarna har redan visat sig gynna fågelliv och groddjur och gör reservatet mer spännande som utflyktsmål.

Att göra:
  • Area main cultural park@2x Kulturreservat
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Parkering:

I anslutning till några av gårdarna i reservatet finns mindre parkeringsplatser, till exempel vid Hästa gård och Eggeby gård samt vid Järva Discgolfpark.

Hitta hit:

Cykel: Det finns såväl regionala som lokala cykelstråk som leder till och genom reservatet. Till exempel det nyanlagda Kymlingestråket går utmed E18 och korsar reservatets södra del. Liksom i stadens övriga reservat är stigar och vissa av vägarna inom reservatet endast till för gående.

Tunnelbana: Med tunnelbanans blå linje kommer du till stationerna Kista, Husby och Akalla som alla ligger norr om reservatet. Med blå linje kommer du till stationerna Rinkeby, Tensta och Hjulsta som ligger söder om reservatet. Från alla stationerna är det några hundra meters promenad till reservatet.

Buss: Det finns ett flertal busslinjer som stannar i redan nämnda bostadsområden. Det finns också möjlighet att ta buss utmed väg 275, Akallalänken, och stanna vid hållplatsen Hästa gård.

Färdtjänst: Eggeby Gård 2, Hästa gård 1

Kontakta oss

Stockholmsstad logotypestandarda3 300ppi svart

Johan Pontén

Kommunikatör Stockholms Stad

@naturstockholm