Sätra varv

Sätra varv var 1878 - 1935 ett fartygs- och reparationsvarv av segelfartyg och pråmar. Av den ursprungliga bebyggelsen finns flera av arbetarbostäderna kvar som bostäder och ateljéer. Numera används varvet som båthamn och båtuppläggningsplats för fritidsbåtar.

Att göra:
  • Kulturmiljö

Kontakta oss

Stockholmsstad logotypestandarda3 300ppi svart

Johan Pontén

@naturstockholm

Var där
  • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
  • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Kommentera
  • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3

    Gabriel Jim Nal

    Stället är helt okej, ändå det var roligt att veta lite bättre om Sätra Varv.

    mer än 3 år