Blaiken

Området är över 23 000 hektar stort och sträcker sig över tre mil österut från kanten av fjällkedjan. Från reservatets högsta del, lågfjället Lillblaiken, är utsikten milsvid åt alla väderstreck. I bergens sluttningar växer riktiga trollskogar. Där terrängen planar ut finns många myrar med hjortron och andra bär.

I det här vackra naturlandskapet kan du vandra i dagar och kanske fiska vid någon av de många småsjöar som finns i området. På vintern är det lätt att ta sig in i området via någon av skoterlederna.

Att göra:
  • Naturreservat