Trail main hiking@2x Sjöslingan, Hagby-Mörtsjön (ca 6 km)

Sjöslingan utgår från den Gröna Entréen vid Sollentunavägens slut mot väster intill Mörtsjön. Slingan passerar anlagda våtmarker nordväst om sjön och är klassat som ett Natura 2000-område. I väster övergår Mörtsjön i en mindre torvmosse med vacker tallskog och här kan man hitta en och annan tuva med hjortron. Inom området växer den mycket sällsynta och fridlysta sumpviolen, som blommar i slutet av maj.

Följer man slingan mot norr ser man strax Käringsjön - en liten skogstjärn - skymta mellan träden. Där finns en iordningställd rastplats där tystnaden och vildmarkskänslan är högst påtaglig.

Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring
Tillgänglighet:
  • Trail main near parking@2x Nära parkering

Kontakta oss

Taby logo

Sofia Wulff

Landskapsarkitekt, Täby kommun

Täby kontaktcenter 08-55 55 90 00