Place main naturalvalue@2x Östanåparken

Östanåparken ligger i hjärtat av Tranås, mittemot stadshuset där den omslingras av Svartån. Här finns möjlighet till skön tätortsnära vandring genom en rikedom av fågelliv, växter och djur. Det finns upplysta cykelvägar genom parken, mindre stigar, gott om bänkar att sitta ned på, varvade med svårgenomträngliga partier med våtmarker, blandskog och några höjder.

Att göra:
  • Place main birds@2x Fågelskådning
  • Place main naturalvalue@2x Naturvärde
  • Place main running@2x Löpning
  • Place main hiking@2x Vandring
Tillgänglighet:
  • Place main wheelchair accessible@2x Rullstolsvänligt
  • Place main stroller accessible@2x Barnvagnstillgängligt

Kontakta oss

Tranås Direkt